دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶

گراند راند آموزشی

..

ادامه...

img_yw_news
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶

کلاسهای Text Review

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

ژورنال هفتگی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

جلسه CPC هفتگی

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

ژورنال هفتگی

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن