دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

ژورنال هفتگی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

جلسه CPC هفتگی

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

ژورنال هفتگی

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

جشن فارغ التحصیلی دستیاران فلوشیپ بیماریهای عفونی

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵

برگزاری سمینار در سالن کنفرانس گروه بیوشیمی

Title: Serum Cytokeratin 19 Fragment, CK19-2G2, as a Newly Identified Biomarker for Lung Cancer By: Shahin Alizadeh ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن